Magento – PayPal Thêm biến mất tại phòng vé khi sử dụng Magestore Thẻ quà tặng

hình ảnh

 

Chúng tôi có một Magento 1.9.3.6 Shop dieThẻ quà tặngExtension von Magestore installiert. Hơn nữa, chúng tôi cũng sử dụng trang web này để PayPal Thêm Gia hạn i-cách cho xử lý thanh toán.

Bây giờ chúng tôi đã có vấn đề, dass das Fenster von PayPal Plus verschwand sobald man den Haken beiGeschenkgutschein verwendensetzte bzw. lùi lại. Hiện cửa sổ được nhìn thấy lần, một khi nó đã biến mất. Tất cả trong tất cả, nhưng không sử dụng được.

Vấn đề ở đây là trong CSS. Iframe PayPal Plus được không được hiển thị một cách chính xác. Điều này đã được loại bỏ bằng một entry trong file CSS không sử dụng.

là giải pháp. Bây giờ, các cửa sổ PayPal Plus luôn hiển thị.

Được sử dụng trong Magento Version 1.9 bình luận? bổ sung? Ghi chú? vui vẻ!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailqua lông chim

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.